janinevanhees

Privacy- en cookiebeleid

Meer informatie over persoonlijke gegevens

Deelname aan het Privacy Shield: gegevensoverdracht van de EU en Zwitserland naar de Verenigde Staten

De Eigenaar neemt deel aan en voldoet aan het EU-US Privacy Shield Framework en het Swiss-US Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van Persoonsgegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Het beleid en de rechten die hieronder worden uiteengezet, zijn daarom gelijkelijk en expliciet van toepassing op gebruikers uit Zwitserland, tenzij anders vermeld. De Eigenaar heeft tegenover het Ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de Privacy Shield-principes.

Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om de certificering van de Eigenaar te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/ (of vindt u de directe link naar de certificeringslijst van Privacy Shield-deelnemers bijgehouden door het Ministerie van Handel https: //www.privacyshield.gov/list ).

Wat betekent dit voor de Europese gebruiker?

De Eigenaar is verantwoordelijk voor alle verwerking van Persoonsgegevens die hij ontvangt onder het Privacyschildkader van personen uit de Europese Unie en verbindt zich ertoe de verwerkte Persoonsgegevens te onderwerpen aan de Privacyschildbeginselen.

Dit omvat vooral het recht van individuen op toegang tot hun persoonlijke gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

De Eigenaar voldoet ook aan de Privacy Shield Principles voor alle verdere doorgiften van Persoonsgegevens vanuit de EU, wat betekent dat hij aansprakelijk blijft in geval van verdere doorgifte aan derden.

Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op grond van het Privacy Shield Framework, is de Eigenaar onderworpen aan de onderzoeks- en regelgevende handhavingsbevoegdheden van de FTC, tenzij anders vermeld in dit privacybeleid.

De Eigenaar is verder verplicht om Persoonsgegevens vrij te geven in reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Geschillenbeslechting onder het privacyschild

In overeenstemming met de privacyschildprincipes verbindt de eigenaar zich ertoe om klachten over het verzamelen of gebruiken van de persoonlijke gegevens van de gebruiker op te lossen. Personen uit de Europese Unie die vragen of klachten hebben over dit Privacy Shield-beleid, dienen eerst contact op te nemen met de Eigenaar via de contactgegevens die aan het begin van dit document worden verstrekt, onder verwijzing naar “Privacy Shield”, en verwachten dat de klacht binnen 45 dagen wordt afgehandeld.

Indien de Eigenaar nalaat een bevredigend of niet tijdig antwoord te geven, heeft de Gebruiker de mogelijkheid om kosteloos een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting in te schakelen.

In dit verband heeft de Eigenaar ermee ingestemd om samen te werken met het panel dat is ingesteld door de EU-gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) en om het advies van het panel met betrekking tot gegevens die vanuit de EU worden overgedragen, na te leven. De Gebruiker kan daarom contact opnemen met de Eigenaar op het e-mailadres dat aan het begin van dit document is opgegeven om doorverwezen te worden naar de relevante DPA-contactpersonen.

Onder bepaalde voorwaarden – volledig beschikbaar voor de Gebruiker op de Privacy Shield-website ( https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint ) – kan de Gebruiker een beroep doen op bindende arbitrage bij andere geschillen afwikkelingsprocedures zijn uitgeput.

Online goederen en diensten verkopen

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verlenen of goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.
De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard, de bankrekening die voor de overboeking is gebruikt, of een ander bedoeld betalingsmiddel zijn. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Optimonk

De services in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag bij te houden.

Optimonk exit intent-technologie detecteert het moment dat een gebruiker van plan is de pagina te verlaten en toont een gericht aanbod aan de sitebezoeker.
Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: Verenigde Staten en EER – Privacybeleid

  •