janinevanhees

Klachtenbeleid

We streven ernaar om al onze klanten een hoogwaardige service te bieden. Als er iets misgaat, raden we u aan dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Klachten bieden ons de kans om te leren en ons te verbeteren voor de toekomst, en om dingen voor u recht te zetten.

Beleidsdoelstellingen

 • Een eerlijke klachtenprocedure bieden die duidelijk en gebruiksvriendelijk is voor iedereen die een klacht wil indienen
 • Om het bestaan ​​van onze klachtenprocedure bekend te maken, zodat mensen weten hoe ze contact met ons kunnen opnemen om een ​​klacht in te dienen
 • Zodat iedereen bij janinevanhees.com weet wat hij moet doen als er een klacht binnenkomt
 • Om ervoor te zorgen dat alle klachten eerlijk en tijdig worden onderzocht
 • Om ervoor te zorgen dat klachten waar mogelijk worden opgelost en dat relaties worden hersteld
 • Om informatie te verzamelen die ons helpt om wat we doen te verbeteren

Beleidsbereik

 • De behandeling en service die afgevaardigden ontvangen die persoonlijke trainingsevenementen bijwonen
 • De service die wordt ontvangen door personen die zijn ingeschreven voor de online-cursus
 • De kwaliteit van het product dat wordt ontvangen door personen die goederen van onze websites kopen
 • Personen die niet aan de vereiste norm voldoen om als Janine Method-therapeut te worden beschouwd

Vertrouwelijkheid

Alle klachtinformatie wordt op een gevoelige manier behandeld en alleen diegenen vertellen die de relevante gegevensbeschermingsvereisten moeten kennen en volgen.

Procedure

Een klacht kan mondeling, per e-mail of schriftelijk worden ingediend.

Neem binnen 14 dagen contact met ons op met de volledige details van uw ontevredenheid.  

Wat gebeurt er daarna?

 1. Er wordt een volledig verslag van de klacht opgenomen.
 2. Wij sturen u binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging met een kopie van deze procedure.
 3. Wij zullen uw klacht dan binnen veertien dagen onderzoeken. Dit houdt normaal gesproken in dat u uw klacht doorgeeft aan onze Program Lead, die uw kwestie zal beoordelen en zal spreken met alle personeelsleden die contact met u hebben gehad.
 4. We sturen u een gedetailleerd schriftelijk antwoord op uw klacht, waarin we bevestigen wat er is gebeurd en eventuele oplossingen die met u zijn / zijn overeengekomen.
 5. Als u in dit stadium nog steeds niet tevreden bent, dient u opnieuw contact met ons op te nemen en we zullen een afspraak maken om de beslissing met onze Raad te bespreken.
 6. We zullen u binnen 14 dagen na ontvangst van uw verzoek om herziening opnieuw schrijven, waarin we ons definitieve standpunt over uw klacht bevestigen en onze redenen voor het genomen besluit toelichten.