janinevanhees

In essentie ben je helemaal goed zoals je bent

Het Amerikaanse echtpaar Hal en Sidra Stone zijn de grondleggers van deze manier van werken. Een methode waarbij je niet op zoek gaat naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden, maar naar wat en hoe het ís. In essentie ben je helemaal goed zoals je bent.

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Het begeleidt mensen in hun veranderingsproces. Het leert je bewust je eigen keuzes en stappen te maken en daardoor jezelf beter te managen.

De psychologie van de ikken.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende delen (subpersonen) bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal op een andere manier en met andere ogen naar de wereld. Al deze delen hebben hun eigen gedachtes, manier van doen, emoties en uitingen. Onbewust reageren we vanuit deze verschillende subpersonen. We hebben het idee dat we alle vrijheid hebben om te denken en te beslissen, maar in werkelijkheid worden onze keuzes bepaald de “ikken” in ons die het hoogste woord voeren. De zogenaamde primaire subpersonen. Zij bepalen voornamelijk ons gedrag en daarmee hoe anderen mensen ons zien. Voor ieder mens zijn deze primaire subpersonen anders en alleen jij kent ze als geen ander. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een hele sterke interne criticus, een drammer, een pleaser, een perfectionist of een pusher ontwikkeld. Deze zitten regelmatig aan het stuur en vanuit deze subpersonen worden de beslissingen genomen en kijken we naar de wereld. De tegenovergestelde subpersonen zijn helemaal naar de achtergrond verdwenen en zijn delen geworden die we niet meer denken te kennen. Maar ze zijn er wel. En de kunst is om ze allemaal in kaart te brengen en diegenen aan het stuur te laten die jou het beste dienen.

 

 

Niet op zoek naar wat er niet is, of wat er fout is, maar op zoek naar wat er is.

Een andere kijk op jezelf. Stukje voor stukje ontleden we met Voice Dialogue de verschillende facetten van wie jij bent. Het kind dat nooit te horen kreeg dat het iets goed deed, is nu het deel van jou dat naar bevestiging zoekt. Het moment waarop je al je moed had verzameld om iemand mee uit te vragen en diegene “nee” zei, ligt ten grondslag aan een versie van dat deel van jou dat bang is voor afwijzing. En zo zijn er nog honderden voorbeelden van ervaringen die jouw gedrag en denkwijze beïnvloeden.

Momenten in je leven kunnen bepalen hoe verschillende delen van jezelf (subpersonen of “ikken”) zich vormen. Welke subpersonen bepalen wie jij bent? Welke “ik” neemt de beslissingen?

Ontdek het in een sessie met Janine